Sołtys i Rada Sołecka

Dariusz Sędzikowski – sołtys wsi Karczowiska

Ewa Prośniak – przewodnicząca Rady Sołeckiej

Barbara Leleń – członkini Rady Sołeckiej

Sebastian Kowalczyk – członek Rady Sołeckiej

Zbigniew Torończak – członek Rady Sołeckiej

Artur Waszewski – członek Rady Sołeckiej